Formularz rejestracji

Email: agnieszka.dabek@zfpr.pl    
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS

Rodzaj kursu: intensywny

Termin rozpoczęcia kursu: 13.10.2018

Dane Osobowe

Miejsce zatrudnienia/nazwa Uczelni

Źródło wiedzy o kursie

Dane do faktury #1:

Dane do faktury #2:

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie e-mailem lub tradycyjną pocztą podpisanego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty pierwszej raty w wysokości 50% ceny szkolenia na konto Związku Firm Public Relations (BNP Paribas Fortis S A 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001). . Kolejną ratę w wysokości 50% należy wpłacić do dnia piątych zajęć (w przypadku kursu popołudniowego) lub drugiego zjazdu (w przypadku kursu intensywnego).

(obowiązkowo) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Kursu London School of Public Relations i Polityką Prywatności (dostępne na stronie: http://lspr.pl/regulamin/) i je akceptuję.

(obowiązkowo) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ul. Czerskiej 8/10 w celu zorganizowania i przeprowadzenia kursu LSPR. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia ostatniej edycji kursu LSPR. Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@zfpr.pl lub pocztą zwykłą na podany wyżej adres administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Kursie LSPR. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania przez administratora moich danych są zawarte Polityce Prywatności administratora (dostępne na stronie: http://lspr.pl/regulamin/).

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez administratora, którym jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ul. Czerskiej 8/10 informacji marketingowych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. Powyższa zgoda może być w każdej chwili przeze mnie odwołana na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@zfpr.pl lub pocztą zwykłą na podany wyżej adres administratora. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania przez administratora moich danych i przysługujących mi uprawnień z tym związanych są zawarte Polityce Prywatności administratora (http://lspr.pl/regulamin/).