Aby zgłosić swój udział w London School of Public Relations należy przesłać do organizatora wypełniony formularz dostępny online lub pobrać jego wersję doc., wypełnić, złożyć podpis wraz z datą, a następnie wysłać zeskanowany dokument na adres: agnieszka.dabek@zfpr.pl lub info@zfpr.pl.  Kurs intensywny obejmuje 6 dni w 3 weekendowych zjazdach oraz egzamin w osobnym terminie.