Kolejna edycja LSPR „Intensywna Wiosna 2019” odbędzie się prawdopodobnie w następujących terminach:

I zjazd: 9-10 lutego

II zjazd: 23-24 lutego

III zjazd: 9-10 marca

Egzamin: 24 marca

Aby zgłosić swój udział w London School of Public Relations należy przesłać do organizatora wypełniony formularz – formularz zgłoszeniowy.doc, wypełnić, złożyć podpis wraz z datą, a następnie wysłać zeskanowany dokument na adres: marta.szwacka@zfpr.pl lub info@zfpr.pl.  Kurs intensywny obejmuje 6 dni w 3 weekendowych zjazdach oraz egzamin w osobnym terminie.